Διοργάνωση: 

Συνδιοργάνωση:

Με την Ευγενική Χορηγία:

Με την Υποστήριξη:

   των Πρεσβειών:

Υπό την Αιγίδα:

Οργανισμοί και Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών:


ΜΚΟ (με αλφαβητική σειρά):

Πρεσβείες:

Ιδρύματα:

Σχολές:  

Ινστιτούτα:

Ιδιωτικοί Φορείς:

Σύλλογοι / Ενώσεις: