ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης


Κατηγορία: Workshop
Ημέρα: Κυριακή 23 Οκτωβρίου
Ωρα: 15:30 – 16:30
Χώρος: Αεριοφυλάκιο 2 – Innovathens


Ποια η έννοια της ευαλωτότητας; Δεν αποτελεί ταυτότητα, αλλά μια κατάσταση στην οποία κάθε άνθρωπος δυνητικά μπορεί να βρεθεί. Ομαδική συζήτηση και διαδραστικές ασκήσεις σε μικρότερες ομάδες από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 15:30-16:30 στο Innovathens.