ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Youthnet Hellas / NO HATE SPEECH


Κατηγορία: Workshops
Ημέρα: Σάββατο 22 Οκτωβρίου
Ωρα: 17:30 – 18:30
Χώρος: Αεροφυλάκιο 2 – Innovathens


Βιωματικό εργαστήρι που μέσα από μεθόδους μη τυπικής μάθησης οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης NO HATE SPEECH MOVEMENT που στοχεύει στην καταπολέμηση της λεκτικής βίας και των διακρίσεων στο διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε βιωματικά εργαστήρια με θέματα την αντιμετώπιση του ρατσισμού και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εθελοντές/ριες του Υouthnet Hellas. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανισότητα μεταξύ των πολιτών και για την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσω της συμμετοχής τους σε βιωματικές δραστηριότητες η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στην προσωπική και εργασιακή τους εξέλιξη.

Ομάδα πληθυσμού που επωφελείται άμεσα από το έργο:
Νέοι και νέες από 18 χρονών και άνω και σε οποιοδήποτε θέλει να μάθει για την εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης NO HATE SPEECH MOVEMENT κατά της ρητορικής μίσους και τα ανθρώπινα δικαιώματα.