Α. Ελλάδα

Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα διεθνές πρόβλημα που σε κάθε γεωγραφική περιοχή έχει διαφορετική εμφάνιση. Πρόκειται για ένα έγκλημα αθέατο το οποίο είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί. Γι αυτό, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα θύματα του human trafficking είναι πολύ μικρά.

Σύμφωνα με τα στατιστικά εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, στην Ελλάδα το 2014 καταγράφηκαν 36 υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων ενώ για το 1ο τετράμηνο του 2015, καταγράφηκαν 13. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα ανήλικα θύματα, το 2014 καταγράφηκαν 7 θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 1 θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης και 6 για επαιτεία, ενώ για το 1ο τετράμηνο του 2015, έχουν καταγραφεί 12 ανήλικα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Αναλυτικά,  τα στατιστικά δεδομένα για το trafficking  στην την επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας .

Β. Κόσμος

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Η.Ε. (ILO),  περίπου 21 εκ. άνθρωποι  στον κόσμο (3 στους 1000) είναι θύματα εξαναγκαστικής εργασίας  (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης).

Αναλυτικά  τα στατιστικά δεδομένα για το trafficking  στον κόσμο σήμερα : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ILO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ TRAFFICKING-2014.

Παγκόσμια Έκθεση του Γραφείου Η.Ε. για τα Ναρκωτικά και Έγκλημα / U.N.O.D.C.  για το Trafficking -2014.